Tuyệt vời Beeg sung sướng với gái ngon không xem thì phí Ngày trên báo là 1997, tức là lỗi của cỗ máy thời gian đã khiến tôi đến sớm hơn 5 năm Chúa Trò đùa này đủ lớn, nhưng tất cả những bất thường cũng có thể tìm thấy câu trả lời năm 1997, Zhiyuan vừa tròn 20 tuổi và vẫn còn đang học đại học. Đương nhiên Ngải Hân còn chưa ra đời, nếu muốn đợi đến ngày tai nạn xảy ra, tôi phải ở lại đây thêm năm năm nữa Không được, tôi phải về ngay, bất tỉnh trên giường bệnhVợ tôi vẫn cần tôi đi cùng, tệ nhất là tôi sẽ quay lại sau khi sửa lỗi cỗ máy thời gian.