Sướng hơn khi xem sex khát tình của diễn viên vú căng tròn Ke Zhishen nói Tôi cảm thấy rằng khả năng của mình có hạn, tôi còn quá trẻ và bây giờ tôi không thể đảm nhận những việc khác. Hãy để tôi đi theo các nhà lãnh đạo cũ để làm việc chăm chỉ và học hỏi chăm chỉ. Wang Ran sửng sốt, chậm rãi nói Năng lực củ nh không thành vấn đề, tôi sẽ tích cực tiến cử những người trẻ tuổi có năng lực, đặc biệt là những người đã làm việc nhiều năm như anh, có kinh nghiệm nhất định ở vị trí trưởng phòng. Công việc cấp bậc, việc điều chỉnh đội ngũ này đã được thảo luận nhiều lần, xem ra bạn có hy vọng lớn nhất, nhưng tôi không thể trực tiếp điều hành một số nhiệm vụ cụ thể.